Hizmet Sözleşmesi

TARAFLAR:

Bir tarafta, Mahmutpaşa Camii Avlu İçi No:20-28-30 Mahmutpaşa – Fatih / İstanbul adresinde muhkim Bagepi (Bundan sonra BAGEPİ olarak anılacaktır), Diğer tarafta sanal mağazadan alışveriş yapan veya üye olan Sanal Mağaza Müşterisi (Bundan sonra SMM olarak anılacaktır) bu sözleşmenin taraflarını oluşturmaktadır.

SÖZLEŞMENİN BAŞLAMASI

SMM Sanal mağazadan herhangi bir hizmet aldığı yada sipariş verdiği andan itibaren müşteri bu sözleşmenin her maddesine uymayı süresiz olarak taahhüt etmiş sayılır.

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. Üye kayıt formu ve sipariş formunda bulunan bilgilerin doğru olmadığı veya bu bilgilerin noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı SMM kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluğu olduğunu SMM kabul eder.

2. SMM, sanal mağaza içinde ortak kullanım alanlarında kullandığı kişisel düşünce ve fikirlerin tüm sorumluluğu kendisine ait olduğunu kabul eder. Bu tip yazılardan kaynaklanacak tüm sorunlardan BAGEPİ sorumlu tutulmayacaktır.

3. SMM, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına aykırı ve ahlak dışı mesajlar göndermemeyi kabul eder.

4. SMM, Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek tehdit ve taciz etme durumundan kaynaklanabilecek BAGEPİ ' in tüm zararlarından sorumlu olup bu konudaki talepleri karşılamak zorundadır.

5. SMM, Ortak kullanım alanları dahilinde kişi yada kurumlara ait ürünlerin reklamını ve satışını BAGEPİ'den izin almadan yayınlamamayı kabul eder.

6. BAGEPİ, üyelerinin servislerden yararlanması için gerekli olan dosyaların, mesajlarının veya programların tamamını veya bir kısmını yedekleme veya silme yetkisine sahiptir.

7. BAGEPİ, herhangi bir zaman dilimi içinde verdiği hizmeti belirli bir süre veya tamamen durdurma hakkına sahiptir. Böyle bir durumun oluştuğu durumlarda BAGEPİ özel üyeleri ve üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

8. BAGEPİ, servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez

9. SMM sanal mağaza içerisinden başka web sayfalarına otomatik olarak geçiş yaptırılabilir, bu şekilde geçiş yaptırılan SMM geçiş yaptığı sitenin içeriğinden BAGEPİ’i sorumlu tutmadığını kabul eder.

10. BAGEPİ, sanal mağazada satışını yaptığı ürünlerin ürün kodunu herhangi bir bilgi vermeksizin değiştirebilir. Bu sebepten doğacak hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir.

11. BAGEPİ, sanal mağazada sattığı ürünlerin stokları , kendi stokları ile sınırlıdır. BAGEPİ stoku bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi bütün veya kısmi olarak iptal ederek, sipariş tutarının teslim edilmeyen kısmı kadarını müşteri hesabına iade etme hakkına sahiptir.

12. BAGEPİ, mağaza içinde bazı bölümleri şifreli olarak girilebilen bölümler haline getirme hakkına sahiptir ayrıca önceden üyelik gerektirmeyen bölümleri üyelik gerektiren bölüm haline çevirebilme hakkına sahiptir.

13. BAGEPİ , dışardan satın aldığı veya kendi çalışmalarıyla elde ettiği yazılım, belge, bilgi, grafik ve benzeri eserlerin mülkiyetine sahiptir. Bu mülkiyetten doğabilecek telif hakları yalnızca BAGEPİ' e aittir.

14. SMM' si ve kayıtlı üye müşterilerinin tasarladığı ve kendi isteği ve iradesi ile yayınlanması için sisteme yüklediği belge, bilgi, grafik ve benzeri tüm eserlerin yayınlanması ve BAGEPİ tarafından başka bir adrese taşıma hakları BAGEPİ 'e aittir. Ayrıca bu eserlerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması veya başka adreslerde yayınlanmasından BAGEPİ hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

15. BAGEPİ, sattığı ürünlerde üretici firma garanti mevcutsa aynen SMM 'sine yansıtmaktadır. Ürünün garantörü BAGEPİ değil, üretici firmadır. BAGEPİ ürünün arızalı olduğu durumunda SMM ile üretici firma arasında bağlantıyı sağlama ile yükümlülüğü sona ermektedir.

16. Sitedeki ürünlerdeki vergilendirme oranları farklı olduğundan dolayı sitede görünen fiyatlar KDV hariç olarak verilmiştir. Vergilendirme işlemi alışveriş sonunda yapılmaktadır. Vergi oranlarındaki değişiklik aynen SMM'ye yansıtılır.

17. Malzemenin nakliye ücreti BAGEPİ’e aittir. BAGEPİ ürünleri anlaşmalı kargo şirketi ile gönderir, SMM anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo firmasıyla gönderilmesini isterse nakliye ücretini SMM öder.

18. BAGEPİ, yapılan sözleşmenin kapsamı dışında gerçekleşebilecek kanuni değişikliklerden kaynaklanabilecek her türlü işlem aynen sözleşmeye yansıtılır.

19. SMM 'si ve üyesi alışveriş sonrası ve bu sözleşmeden doğacak ihtilaf durumlarında, BAGEPİ'in defter kayıtları ve bilgisayar kayıtlarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder. SMM, BAGEPİ'in kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usule uygun tutulduğuna yemin telif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

20. Bu sözleşmenin uygulamasından kaynaklanacak ihtilaf hallerinde İstanbul Mahkemeleri ile icra müdürlükleri yetkili olacaktır.

21. BAGEPİ istediği zaman tek taraflı olarak bu sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir.


© 2012 Yaşar Çamaşır Tüm Hakları Saklıdır.